hofmans > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hofmans Catering

Algemene voorwaarden Maaltijdservice Hofmans Catering

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Hofmans Catering en de klant waarop Hofmans Catering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Inschrijving

2.1 Hofmans Catering heeft een informatiepakket beschikbaar welke met de post of via de e-mail verstuurd kan worden. Dit pakket bevat een inschrijfformulier.

2.2 Start maaltijdservice uitsluitend na volledige inschrijving (kosteloos) door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier ontvangt Hofmans Catering via de post of via inschrijving op de website, www.hofmanscatering.nl.

2.3 Startdatum is pas definitief na bevestiging van een servicemedewerker van Hofmans Catering.

3. Keuzes

3.1 De klant heeft keuze uit 1, 2 of 3 gangen.

3.2 Bij inschrijving kan de klant aangeven of hij/zij een keuzemenu wenst of dat Hofmans Catering voor de klant een menu samenstelt.

3.3 Met een keuzemenu ontvangt de klant iedere week een menulijst. Deze dient de klant voor de aangegeven datum (zie rechtsonder op de menulijst) bij de bezorger in te leveren. De bezorger levert de menulijst na het bezorgen van alle maaltijden direct af bij Hofmans Catering op kantoor, waarna de servicemedewerkers de menukeuze zo snel mogelijk verwerken.

3.4 Bij een onduidelijk ingevulde menukaart wordt automatisch het standaard menu toegekend. Invullen met potlood of meermaals doorkrassen van eerdere keuzes wordt als onduidelijk gezien. Indien bepaalde keuzes voor componenten niet zijn gemaakt, kunnen de keukenmedewerkers van Hofmans Catering ervoor kiezen om toch een keuze voor een component te maken.

3.5 Bij het vergeten, te laat inleveren of zoekraken van de menukaart wordt automatisch het standaard menu toegekend.

3.6 Hofmans Catering is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onvolledig invullen en het zoekraken van de menulijst.

4. Dieetwensen en allergieën

4.1 Klanten met dieetwensen en allergieën kunnen maaltijden afnemen bij Hofmans Catering. Klanten dienen allergieën bij inschrijving aan Hofmans Catering bekend te maken. Dieetwensen zijn gedurende de afnameperiode bij Hofmans Catering aan te passen.

4.2 Hofmans Catering kan rekening houden met de volgende allergieën: gluten- en lactose intolerantie.

4.3 Hofmans Catering kan rekening houden met de volgende dieetwensen: diabetes, vegetarisch (eventueel wel met vis), zonder kruiden, zonder varkensvlees en natriumarm. Indien nodig kan Hofmans Catering de maaltijden snijden, gemalen of vloeibaar verzorgen.

5. Bezorging

5.1 Hofmans Catering bezorgt de maaltijden dagelijks, zowel de warme als de koelverse maaltijden.

5.2 De klant heeft de keuze tussen middagbezorging (tussen 11.00 en 13.00 uur) of avondbezorging (tussen 16.00 en 18.00 uur). Avondbezorging is afhankelijk van de woonplaats. Hofmans Catering bezorgt niet in iedere woonplaats ’s avonds. De klant kan hiervoor overleggen met de servicemedewerkers.

5.3 In het weekend bezorgt Hofmans Catering alleen ’s middags.

5.4 Bezorging op feestdagen kan worden aangepast, hier ontvangt de klant tijdig een schrijven van. Dit schrijven wordt bij de maaltijd bezorgd.

5.5 Bij afwezigheid kan de bezorger besluiten om de maaltijd mee retour te nemen. In overleg met de servicemedewerkers kunnen diverse afspraken worden gemaakt indien de klant structureel afwezig is.

5.6 In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de bezorger van Hofmans Catering niet in staat is om binnen het afgesproken tijdsbestek de maaltijd bij de klant te bezorgen. Dit kan voorkomen door uitzonderlijke weersomstandigheden of gebreken aan de auto. Hofmans Catering is niet aansprakelijk voor de eventueel geleden schade die hieruit voort zou kunnen komen.

6. Afmelden

6.1 Afmelden van de maaltijd kan via de menulijst.

6.2 Afmelden kan op werkdagen uiterlijk tot 1 dag van tevoren vóór 10.30 uur, afmelden voor zaterdag, zondag en maandag kan tot uiterlijk vrijdag vóór 10.30 uur.

6.3 De klant heeft geen afnameverplichting, stoppen met de maaltijden kan van dinsdag tot en met vrijdag uiterlijk tot 1 dag van tevoren vóór 10.30 uur en voor zaterdag, zondag en maandag uiterlijk tot vrijdag vóór 10.30 uur.

6.4 Afmelden kan telefonisch op 024-3586076 of via de e-mail. De klant kan een e-mail sturen naar maaltijden@hofmanscatering.nl.

6.5 Hofmans Catering heeft geen voicemail en deze wordt ook niet afgeluisterd.

7. Maaltijdboxen

7.1 Maaltijdboxen ontvangt de klant in bruikleen en blijven ten alle tijden eigendom van Hofmans Catering.

7.2 Bij schade, vermissing e.d. brengt Hofmans Catering €45,- in rekening. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij de rekening van de voorgaande maand waarin de maaltijdbox schade heeft opgelopen of wordt vermist.

8. Betaling

8.1 Betaling uitsluitend per automatische incasso.

8.2 Getekende incassokaarten moeten na de start van de maaltijdservice binnen 3 dagen getekend retour zijn. Incassokaarten kunnen worden opgestuurd met de post, persoonlijk op kantoor worden afgegeven of aan de bezorger worden meegegeven.

8.3 Indien de klant een incassokaart te laat of onduidelijk inlevert, zal de eerst ontvangen factuur zelf door de klant moeten worden betaald. De klant kan de factuur betalen door middel van een bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer. De volgende rekening zal via de incassokaart door Hofmans Catering automatisch worden afgeschreven.

8.4 Klanten welke onder bewind staan, dienen de rekening zelf over te maken door middel van een bankoverschrijving. Deze klanten hebben een betalingstermijn van 7 dagen.

8.5 Maandelijks ontvangt de klant een overzichtelijke factuur. Bij vragen/onduidelijkheden kan de klant contact opnemen met één van de servicemedewerkers van Hofmans Catering.

8.6 Bij uitblijven van de betaling is Hofmans Catering genoodzaakt de maaltijdservice (tijdelijk) stop te zetten. Hofmans Catering kan besluiten om, na twee betalingsherinneringen, incassokosten van €40,- in rekening te brengen vanwege gemaakte kosten indien de betalingstermijn van de 2de herinnering is verlopen.

8.7 Actuele prijzen zijn te vinden op de website van Hofmans Catering, www.hofmanscatering.nl.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De klant is aansprakelijk voor door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen en medewerkers van Hofmans Catering.

9.2 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.3 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Nijmegen.

9.4 Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij een schriftelijke mededeling doet.

Nog vragen?

(024) 358 60 76

of mail ons

naar contact

Algemene voorwaarden Catering Hofmans Catering

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hofmans Catering en een klant waarop Hofmans Catering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes

2.1 Offertes hebben een houdbaarheid van 14 dagen. Indien er binnen 14 dagen geen acceptatie plaatsvindt, zal Hofmans Catering een nieuwe offerte op moeten stellen als dit wenselijk is. Na 14 dagen is de offerte niet meer in te zien.

2.2 Tot 3 werkdagen voor een opdracht is het voor de klant mogelijk om een offerte op te vragen, al dan niet te wijzigen. Binnen 3 werkdagen kan dit uitsluitend in overleg met één van de servicemedewerkers van Hofmans Catering.

2.3 De offertes van Hofmans Catering worden vrijblijvend opgesteld. Een offerte wordt pas definitief na schriftelijke goedkeuring van de klant.

3. Materialen

3.1 Hofmans Catering stelt bij alle buffetten geen borden en bestek ter beschikking. Borden en bestek kunnen tegen meerprijs worden besteld. Wel worden chafing dishes en uitscheplepels meegeleverd. Alle materialen blijven in eigendom van Hofmans Catering en dienen te worden teruggegeven na afloop van de opdracht.

3.2 Alle materialen die terugkomen bij Hofmans Catering worden nagekeken en schoongemaakt. Eventuele breuken in borden en glaswerk worden aan de klant doorberekend.

4. Meubilair

4.1 Indien van toepassing rekent Hofmans Catering standaard 1,75% over de materialen ter dekking van de zogenaamde verzekeringspremie. Indien de klant zelf verzekerd is, kan de klant dit aangeven en zal de premie komen te vervallen. De materialen zijn verzekerd tegen band en waterschade (niet door overstroming) en diefstal (mits braakschade). Het eigen risico bedraagt €250,-. Voor schade aan materialen/apparatuur ontstaan door toedoen van derden, blijft de klant als opdrachtgever/huurder aansprakelijk.

4.2 Eventuele kosten voor parkeren bij het lossen/laden van meubilair worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

4.3 De locatie waar het meubilair geplaatst moet worden, dient zich op de begane vloer te bevinden. Indien dit niet het geval is, dan dient er een lift aanwezig te zijn met een minimale afmeting van 1,5 (b) x 2,5 (d) x 2,0 (h) m.

4.4 De afstand tussen laden/lossen en bouwlocatie van meubilair mag maximaal 30 meter bedragen. De ondergrond dient egaal verhard te zijn.

4.5 Het gasverbruik van de terrasheaters zal op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht tegen €5,- per KG.

4.6 De klant zorgt voor voldoende stroom, tenminste 230V vrije groep.

4.7 De klant is aansprakelijk voor materiële schade ontstaan tussen moment van levering en het moment van retourneren. De herstelkosten zullen op basis van nacalculatie en onder begeleiding van een schaderapport voorzien van foto’s in rekening worden gebracht.

4.8 De klant draagt zorg voor permanente beveiliging van het materiaal gedurende einde opbouw t/m begin afbouw.

5. Allergieën

5.1 Cateringopdrachten bij Hofmans Catering kunnen in overleg met de klant aangepast worden voor derden met allergenen. Hofmans Catering kan rekening houden met een gluten-, noten- en lactose intolerantie.

5.2 Allergenen van derden dienen maximaal 5 werkdagen voor aanvang van de cateringopdracht bij Hofmans Catering bekend zijn.

6. Vertraging

6.1 De bezorgtijd van een cateringopdracht is een inschatting van de kok om de spullen te bezorgen en klaar te zetten voor een bepaalde tijd. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Hofmans Catering is niet aansprakelijk voor enige schade door vertraging van een levering.

6.2 Indien de klant niet op afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Hofmans Catering aan de klant doorberekend.

6.3 Transportkosten worden door Hofmans Catering berekend aan haar klanten, afhankelijk van het bezorgadres en de bezorgtijd. Een minimum van €15,- per rit wordt in rekening gebracht, tenzij ervoor wordt gekozen om de bestelling op het kantoor van Hofmans Catering op te halen.

7. Betaling

7.1 Voor particulieren geldt een contante of elektronische betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

7.2 Facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de betaling niet tijdig geschiedt, zal Hofmans Catering een herinnering sturen. Wanneer de betalingstermijn van de tweede herinnering is overschreden, kan Hofmans Catering besluiten om het factuurbedrag te verhogen met maximaal 15% voor het extra te verrichten werk, mits het bedrag van de factuur lager is dan €267,-. Onder het bedrag van €267,- zal Hofmans Catering automatisch €40,- aan incassokosten in rekening brengen.

8. Annulering

8.1 Bij annulering van catering binnen 5 werkdagen voor de afgesproken datum op de offerte wordt 25% in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.

8.2 Bij annulering van catering binnen 48 uur voor de afgesproken datum op de offerte wordt 50% in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.

8.3 Bij annulering van catering binnen 24 uur voor de afgesproken datum op de offerte wordt 80% in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.

8.4 Tot 5 werkdagen voor de afgesproken offertedatum kan de klant wijzigingen doorgeven of de bestelling annuleren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De klant is aansprakelijk voor door de klant en haar gasten veroorzaakte schade aan eigendommen van Hofmans Catering, medewerkers of derden.

9.2 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.3 Eventuele geschillen voorvloeiend uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Nijmegen.

9.4 Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij een schriftelijke mededeling doet.

Algemene voorwaarden Maaltijdservice Hofmans Catering

Ga terug omhoog